Twente voorloper aanpak personeelstekorten in Zorg en Welzijn

Vijftig Twentse bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de tekorten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn aan te pakken. Dat doen zij samen met de 14 Twentse gemeenten, de onderwijspartijen (ROC van Twente en Saxion) en de zorgverzekeraars. Al deze partijen hebben op 9 december een samenwerkingsverklaring ondertekend en stemmen daarmee in met het gezamenlijke Actieprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) Twente. Ook de Posten doet mee. Wij vinden het essentieel om - naast onze eigen inspanningen op de arbeidsmarkt - sector breed samen te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. 

WGV Zorg en Welzijn heeft zich in het bijzonder ingespannen om de partners samen het Bestuurlijk Netwerk Zorg en Welzijn te laten vormen.   

Heidi de Bruijn, voorzitter Raad van Bestuur Carintreggeland en voorzitter van het Bestuurlijk Netwerk: “Deze grote opkomst stemt hoopvol. Partijen beseffen de noodzaak van actie in gezamenlijkheid. We zullen over onze eigen grenzen en belangen heen moeten kijken om te zorgen dat we ook in de toekomst veilige, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden aan de burgers in Twente en zodat onze professionals met veel werkplezier hun waardevolle werk kunnen blijven doen."

Twente voorloper aanpak personeelstekorten in Zorg en Welzijn

Gezamenlijke opgave Bestuurlijk Twents netwerk Zorg en Welzijn
Het netwerk bevestigt hun langdurige inzet en samenwerking middels de ondertekening van een samenwerkingsverklaring. Door de ondertekening verklaren de partijen dat zij zich inzetten om:

  • de (zij-) instroom van zorgtalenten binnen de Twentse instellingen en organisaties te vergroten en daarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken;
  • sociale innovatie in te voeren (het werk binnen de instellingen en organisaties anders te organiseren) en werkdruk verlagende technologie meer en steviger in te zetten;
  • het behoud van personeel te versterken en het ziekteverzuim terug te dringen.

Met deze aanpak sluit het Bestuurlijk Twents netwerk Zorg en Welzijn naadloos aan op de hoofdlijnenbrief “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn” die minister Helder eind september aan de Tweede kamer heeft gestuurd. Twente is daarmee één van de eerste regio’s die invulling geeft aan de opgave die in die brief genoemd staat.

Deze aanpak sluit ook aan bij de ambities van de Twente Board, namelijk het bevorderen van het Bruto Twents Geluk en het bevorderen van de inzet van nieuwe technologie in de Zorg en Welzijn. WGV Zorg en Welzijn zal de partijen bestuurlijk verder ondersteunen in de gezamenlijke aanpak van deze arbeidsmarktproblematiek.> Meer nieuws in het nieuwsarchief
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E