Werken en leren bij de Posten

Mogelijkheden voor iedereen

Jezelf ontwikkelen door middel van een training, een opleiding, een stage of een afstudeeropdracht. Het kan allemaal binnen de Posten. Wij bieden jou als medewerker, stagiair(e), afstudeerder, schoolverlater of herintreder graag de mogelijkheid je verder te bekwamen.

Erkend Leerbedrijf

De Posten is een erkend leerbedrijf. Dat wil zeggen dat wij bevoegd zijn tot het opleiden en begeleiden van mensen in opleiding. Wij hebben onder andere een erkenning voor de opleiding tot verzorgende, verpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde.

Opleidingsmogelijkheden biedt de Posten?

BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg)

Je leert in de praktijk. BBL betekent dat je bij de Posten in dienst bent en dat je het grootste gedeelte van je opleiding volbrengt door te leren op de werkvloer. Tijdens de hele BBL wordt je door een professional begeleid. Jaarlijks wordt bekeken welke opleidingen van start gaan. Zie je het wel zitten om bij de Posten je BBL te doen, stuur dan een e-mail dan naar solliciteren@deposten.nl.

BOL (BeroepsOpleidende Leerweg)

Tijdens je stage breng je hetgeen je geleerd hebt in je opleiding in de praktijk. Je doet veel ervaring op en neemt dit weer mee in je opleiding. Wil je bij de Posten stage lopen, neem dan contact op met de mentor van jouw school.

Stage en afstuderen overige opleidingen

Binnen de Posten kun je stage lopen en een afstudeeropdracht doen. Voor alle niveaus (mbo, hbo, universitair) bieden wij mogelijkheden. Tijdens je stage of afstuderen wordt je begeleid door een professional op je vakgebied. Heb je interesse in een stage- of afstudeerplek, stuur dan een gemotiveerd verzoek, waarin je vermeldt op welk gebied je wilt afstuderen of stage lopen, voor welke periode, en je motivatie, met een CV naar solliciteren@deposten.nl.

Maatschappelijke stage

Doe je maatschappelijke stage bij de Posten en ervaar hoe boeiend en afwisselend de ouderenzorg is. Onze bewoners en klanten vinden het prachtig als je komt. Het contact met hen en hun waardering voor jouw aanwezigheid is een waardevolle ervaring die je meeneemt voor de rest van je leven. Tijdens je maatschappelijke stage word je natuurlijk begeleid door onze medewerkers. 
Heb jij zin om in de Posten je maatschappelijke stage te doen? Meld je dan aan bij de coördinator van jouw school.
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E