Veelgestelde vragen over het coronavirus

In de Posten volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding daarvan hebben wij een aantal ingrijpende maatregelen moeten treffen om onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Wat betekent dit voor hen en voor andere betrokkenen? De antwoorden op veel gestelde vragen leest u hieronder.

De maatregelen kunnen naar aanleiding van de (landelijke) ontwikkelingen worden aangepast.
Laatste update: 9 april 2020 - 12.15 uur

Wat betekenen de maatregelen voor bewoners van de Posten (hoofdlocatie en Erve Leppink) en hun naasten?

Kan ik een bezoek brengen aan mijn naaste die in de Posten woont? 

In Nederland geldt een algeheel bezoekverbod aan bewoners van verpleeghuizen. De maatregel is sinds vrijdag 20 maart van kracht en geldt tot nader bericht.  

Waarom worden de Posten locaties gesloten? 

Dit doen we om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk tegen het coronavirus te beschermen.  

Geldt er een uitzondering? 

Uitsluitend voor bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, mag een uitzondering worden gemaakt. In dat geval blijft er de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met specialist ouderengeneeskunde. Belangrijk is dat de bezoekers (zeer beperkt aantal en op maat) rechtstreeks en onder begeleiding naar de kamer van de bewoner gaan en de locatie daarna meteen weer verlaten. De specialist ouderengeneeskunde beoordeelt wanneer er sprake is van een terminale fase. 

Mijn familielid woont bij de Posten. Hoe kan ik contact onderhouden? 

Het alternatief is om via beeldcontact en telefonisch contact met uw naaste te hebben. We proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren door bijvoorbeeld Ipads beschikbaar te stellen. U leest er hier meer over. Onze zorgcollega’s helpen u hier graag mee. In de loop van volgende week starten we versneld met Familienet. Via dit communicatiemiddel kunnen medewerkers van de Posten (indien u daarvoor toestemming verleent) berichten, foto's en video's delen met familie en naasten via een veilige persoonlijke pagina. Zo kunnen we u ook in beeld op de hoogte houden van het dagelijks leven in de Posten. Bewoners en hun contactpersonen ontvangen hier persoonlijk informatie over. 

Wat wordt er gedaan als het coronavirus bij een bewoner wordt geconstateerd? 

Wanneer het coronavirus bij een bewoner geconstateerd is wordt de familie van de bewoner direct op de hoogte gebracht. Onze medewerkers worden geïnstrueerd, werken conform ons protocol en is er nauw contact met onze adviseur, de deskundige infectiepreventie. Volgens de richtlijnen van het RIVM en op advies van de GGD wordt de bewoner in quarantaine geplaatst. Dat wil zeggen dat hij/zij alleen bezocht mag worden door een vaste ploeg van zorgmedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Medewerkers dragen beschermende kleding als zij naar deze bewoner toegaan. 

Is er binnen de Posten een besmetting met coronavirus geconstateerd?

Binnen de Posten zijn inmiddels op enkele afdelingen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Deze bewoners worden volgens de richtlijnen van het RIVM en op advies van de GGD verpleegd. Onze zorgmedewerkers zijn goed geïnstrueerd en werken volgens ons protocol. In geval van een (vermoeden van) besmetting worden de bewoners, hun contactpersonen en medewerkers van de afdeling direct geïnformeerd.

Wanneer worden de maatregelen na het constateren van het virus opgeheven? 

De maatregel blijft van kracht totdat de bewoner 24 uur aaneengesloten klachtenvrij is. 

Kan ik post of boodschappen voor mijn naaste laten afleveren en de was blijven verzorgen? 

Wij blijven naasten van bewoners de mogelijkheid bieden om boodschappen of post af te leveren en de was te blijven verzorgen (indien dit voorheen ook zo was). U leest er hier meer over.  

Mag ik nog naar buiten?  

Voor het naar buiten gaan hanteren wij de komende periode een duidelijke richtlijn voor bewoners: ga niet buiten de Posten op bezoek bij familie, bekenden en naar winkels. Dit vormt een risico voor besmetting, omdat u dan in contact komen met veel andere mensen. Ook familieleden en naasten verzoeken we dringend zich aan deze richtlijn te houden en u niet op te halen. Kunt u zelfstandig naar buiten, gaat u dan gerust voor een korte wandeling naar buiten, maar houdt u zich ook dan aan de landelijke richtlijn om afstand te bewaren tot andere mensen.  

Mijn familie regelt mijn medicatie, hoe gaat dat nu? 

De bewoner/naaste kan dit afstemmen met de contactverzorgende.  

Zijn er nog uitstapjes voor bewoners? 

Nee, gezien de landelijke maatregel om bezoek niet meer toe te staan is er ook besloten om géén uitstapjes meer te organiseren. 

Welke regels gelden er voor bewoners/cliënten als het gaat om verlof of ontslag? 

Bewoners gaan niet meer met verlof naar huis, wel met ontslag voor diegene voor wie dat van toepassing is. 

Verlenen de paramedici en behandelaren nog hun zorg? 

Voor paramedici en behandelaren geldt dat zij alleen de medisch noodzakelijke zorg (in het kader van het behandelplan) verlenen binnen één locatie. 

Gaan de afspraken van bewoners met de pedicure en tandarts door? 

Bewoners ontvangen de zorg die medisch noodzakelijk is of niet kan wachten. Het bezoek aan een pedicure en tandarts wordt voorlopig uitgesteld. Alleen bij acute zorg en medische noodzaak gaan de afspraken door 

Kan ik nog naar de kapper? 

Nee, de kapsalon in de Posten is gesloten. 

Kan ik nog naar het restaurant De Brink? 

Nee, restaurant De Brink is gesloten. Bewoners eten in de gezamenlijke woonkamer of eigen appartement.  

Worden locaties extra schoongemaakt? 

De medewerkers huishouding/woonplezier hebben extra schoonmaakinstructies gekregen. Daarnaast wordt er extra tijd en energie gestoken in het schoonmaken van handcontactpunten zoals lichtknoppen, deurkrukken, trapleuningen, kranen en liftknoppen. 

Kunnen nieuwe bewoners komen wonen? 

Nieuwe bewoners kunnen wel komen wonen. Hen wordt verzocht hun verhuizing te beperken tot de hoogst noodzakelijke eigendommen, om het aantal verhuisbewegingen te beperken. 
Er worden op dit moment geen rondleiding verzorgd voor nieuwe bewoners.  De spreekuren van het Adviespunt gaan alleen telefonisch door.

Ik wil de bewoners een hart onder de riem steken, welke mogelijkheden zijn er? 

Bij onze hoofdingang van de Posten staat een grote ronde rode bus waar bijvoorbeeld een tekening of kaartje in kan. Deze bus is niet voor post op naam, maar wordt verdeeld binnen de Posten en locatie Erve Leppink. Andere welzijnsactiviteiten en/of initiatieven kunt u kenbaar maken via welzijn@deposten.nl of 053 - 4 753 753 (op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur) . U doet onze bewoners er een groot plezier mee, dus bent van harte welkom!

Zelfstandig wonen met de Posten thuiszorg (Lorenborch en Groote Bueren) Extramurale appartementen 

Mag ik als bewoners van de Lorenboch of Groote Buren bezoekers ontvangen? 

Bewoners van de Lorenborch en Groote Bueren mogen nog wel bezoek ontvangen. Wel verzoeken wij dringend het bezoek te beperken tot één persoon en één bezoek per dag. Dit wordt op een poster bij de toegangsdeur vermeld. 

Wijkverpleging    

Krijg ik nog wijkverpleging?    

We merken dat we te maken krijgen met krapte onder onze zorgmedewerkers door ziekte, en we verwachten dat dit zal toenemen. Dat betekent dat we de komende tijd onze zorgverlening anders organiseren en steeds meer beperken tot het hoogst medisch? noodzakelijke. Dat kan betekenen dat bepaalde zorg, ondersteuning of begeleiding therapieën of behandelingen tijdelijk wegvallen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de basiszorg medisch noodzakelijke zorg te allen tijde doorgaat. Wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent hoort u van onze medewerker die bij u de zorg verleent.  

Word ik verzorgd door mijn eigen zorgmedewerker en op hetzelfde tijdstip als ik gewend ben?  

We organiseren de komende tijd onze zorgverlening anders. Dat kan betekenen dat u andere gezichten ziet en/of op andere tijden wordt geholpen. Wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent hoort u van onze medewerker die bij u de zorg verleent.  

Is de Posten voorbereid als de zorg niet geleverd kan worden doordat medewerkers uitvallen?  

We brengen op dit moment in kaart hoe we zo goed mogelijk de zorg kunnen blijven leveren als de vraag om wijkverpleging toe neemt en/of er meer medewerkers uitvallen door ziekte. Daarvoor zullen we met u en/of met uw mantelzorger het gesprek voeren over wat er op dat moment nog door de Wijkverpleging gedaan kan worden. Er wordt dan besproken wat u eventueel (tijdelijk) zelf kunt doen of waarbij u door een mantelzorger kan worden geholpen. Een deel van deze maatregelen stemmen we momenteel al af met klanten en hun mantelzorgers, omdat het nu al van belang is om het aantal fysieke bezoekmomenten zo veel als mogelijk is te beperken. We volgen daarmee de richtlijnen zoals die door het RIVM zijn gesteld.  

Is er een alternatief mogelijk?  

Een andere wijze waarop we nu al werken aan het beperken van het aantal fysieke bezoeken betreft de inzet van meer zorgtechnologie. Via beeldbellen houden we dan contact voor planbare zorgmomenten. Dat geeft u meer vrijheid en ons de gelegenheid om meer mensen zorg te bieden. Ook kunnen we beeldbellen met uw mantelzorger als die ondersteuning van ons nodig heeft.  

Ik ben besmet met het coronavirus, word ik nog geholpen?  

Vanzelfsprekend ondersteunen wij ook klanten die onverhoopt besmet zijn met het coronavirus. Wanneer u besmet bent met het coronavirus hanteren wij de daarvoor geldende richtlijnen.  

Word ik niet besmet als zorgmedewerkers iemand verzorgen met Corona?  

Het is goed voor u om te weten dat wij klanten met een corona besmetting altijd aan het einde van onze route bezoeken. Als u zelf niet besmet bent hoeft u dus niet bang te zijn voor besmetting omdat voor u mogelijk een klant is bezocht die het virus wel heeft. Bij klanten die besmet zijn met het corona-virus zal het zorgteam altijd met beschermende materialen werken. Die beschermende maatregelen blijft het zorgteam gebruiken tot een klant minimaal 24 uur klachtenvrij is.  

Welke hygiënemaatregelen gelden er?  

Voor onze medewerkers geldt dat zij bij verkoudheid en/of hoesten, en/of kortademigheid EN koorts (>38 graden) thuisblijven. Bij alleen verkoudheid en/of hoesten blijven zij werken om de zorg zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Dit sluit ook aan bij de richtlijn van het RIVM. Onze collega’s nemen daarbij de volgende hygiënemaatregelen:   

 • Bij lichamelijk contact tijdens de zorg dragen medewerkers handschoenen     
 • Voor en na de zorg wassen zij de handen met zeep uit een pompje. Zij drogen de handen met een papieren handdoek of keukenrolpapier. 
 • Op advies van het RIVM geven we u geen hand.  

Wat kan ik doen om verspreiding te voorkomen?  

Ook u als klant en/of mantelzorger kunt veel doen om te helpen om verspreiding van en besmetting met corona te helpen voorkomen. Dat kunt u doen door zich aan de volgende maatregelen te houden:   

 • Hoest en/of nies in de binnenzijde van uw elleboog of in een papieren zakdoek. Gooi deze na gebruik direct weg en was vervolgens uw handen.    
 • Stel een zeeppompje en papieren handdoeken/keukenrol beschikbaar om handen te wassen en drogen.    
 • Zorg voor een hygiënische woon/werkomgeving en ventileer, waar mogelijk, regelmatig.   
 • Zorg dat u geen contact heeft met anderen wanneer u verkouden bent of hoest. Ontvang ook geen bezoek dat hoest en ga niet op bezoek bij anderen. Dit allereerst ter bescherming van uzelf maar ook ter bescherming van onze collega's.   
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.   

Wat doet de Posten als een klant mogelijk besmet is? 

Indien u hoest én u of wij vermoeden dat er mogelijk sprake kan zijn van een besmetting, stellen wij de volgende werkwijze in:  

 • Onze wijkverpleging vraagt u als klant om dagelijks uw temperatuur te meten bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en keelpijn. Zij zullen dan ook navraag doen op mogelijke corona-contacten.   
 • Indien u als klant koorts heeft voordat de wijkverpleging komt belt u het wijkverplegingsteam om dit door te geven, zodat ze met beschermende maatregelen bij u naar binnen kunnen gaan. Bij vermoeden van koorts kan het team u als klant ook bellen om zelf aan u te vragen wat uw temperatuur is.  
 • Als klant zorgt u zelf voor een goed werkende thermometer. 

Casemanagement dementie 

Komt mijn casemanager dementie nog langs? 
Jazeker. De casemanager gaat het fysieke contact wel beperken en biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De casemanager stemt dit graag samen met u af. 

Wijzigt er iets tijdens een contactmoment thuis? 
Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht.  Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de casemanager geldt dat zij bij verkoudheid en/of hoesten, en/of kortademigheid EN koorts (is >38 graden) thuisblijft. Bij alleen verkoudheid en/of hoesten is er geen reden om thuis te blijven. Hiermee volgen we de richtlijn van het RIVM. 

Wanneer moet ik als klant/mantelzorger een fysiek moment afzeggen 
Bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of heeft u griep? Dan vragen wij u om het contactmoment af te zeggen. 

Dagbesteding / dagbehandeling  

Kan ik nog naar een dagbesteding/dagbehandeling? 

Nee, alle dagvoorzieningen zijn tot nader order gesloten. 

Worden de deelnemers die thuiszitten nog ondersteund? 

Met de deelnemers van een dagbesteding/dagbehandeling en/of hun contactpersonen wordt contact gezocht en besproken op welke manier de deelnemer deze periode ondersteund kan worden (bijvoorbeeld met beeldbellen of telefonisch). 

Vrijwilligers en leveranciers 

Mogen vrijwilligers nog steeds hun werkzaamheden doen bij de Posten? 

Het landelijk advies is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijk te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg.  Vrijwilligers die structureel praktische steun bieden binnen de Posten en daarmee bijdragen aan de basiszorg, worden toegelaten. Mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen (boven de 70 jaar) en zij zelf geen klachten hebben. 

Zijn de activiteiten die vrijwilligers organiseren afgelast? 

De activiteiten die met vrijwilligers worden georganiseerd, gaan niet door. 

Zijn leveranciers welkom bij de Posten? 

Leveranciers zijn niet welkom op de afdelingen, maar moeten hun goederen afleveren bij de hoofdingang van de Posten. 

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E