Veelgestelde vragen over het coronavirus

In de Posten volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en volgen we de richtlijnen van het RIVM. De antwoorden op veel gestelde  over het coronavirus vragen leest u hieronder.

De maatregelen kunnen naar aanleiding van de (landelijke) ontwikkelingen worden aangepast.
Laatste update: 6 oktober 2020 - 10.00 uur

Wat betekenen de maatregelen voor bewoners van de Posten (hoofdlocatie en Erve Leppink) en hun naasten?

Kan ik een bezoek brengen aan mijn naaste die in de Posten woont? 

Met ingang van 18 juni mag elke bewoner dagelijks bezoek ontvangen in zijn/haar appartement. Hier leest u meer over de bezoekregeling. Afhankelijk van de situatie kan de bezoekregeling worden aangepast. 

Wat wordt er gedaan als het coronavirus bij een bewoner wordt geconstateerd? 

Wanneer het coronavirus bij een bewoner geconstateerd is wordt de familie van de bewoner direct op de hoogte gebracht. Onze medewerkers worden geïnstrueerd, werken conform ons protocol en is er nauw contact met onze adviseur, de deskundige infectiepreventie. Volgens de richtlijnen van het RIVM en op advies van de GGD wordt de bewoner in quarantaine geplaatst. Dat wil zeggen dat hij/zij alleen bezocht mag worden door een vaste ploeg van zorgmedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Medewerkers dragen beschermende kleding als zij naar deze bewoner toegaan. 

Kan ik post of boodschappen voor mijn naaste laten afleveren en de was blijven verzorgen? 

U kunt post, boodschappen of was tijdens een gereserveerd bezoek meenemen of op afspraak met het zorgteam afgeven/afhalen bij de receptie. 

Mogen bewoners nog naar buiten?  

Bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen, zijn vrij om dat te doen. Belangrijk daarbij zijn de regels: houd 1,5 meter afstand en/of draag een mondkapje en vermijd drukte. Bezoek aan anderen of ergens anders raden we zeer dringend af. 

Wilt u een bewoner ophalen om naar buiten te gaan? Dat is toegestaan tijdens bezoektijden. Hiervoor geldt dat u zich moet aanmelden voor bezoek. Ook dan zijn de regels belangrijk: houd 1,5 meter afstand en/of draag een mondkapje en vermijd drukte. Wij raden het zeer dringend af om uw familielid of naaste op te halen voor een bezoek bij u thuis of ergens anders. 

Zijn er nog uitstapjes voor bewoners? 

Nee, op dit moment worden er geen uitstapjes meer georganiseerd.  

Kan ik nog naar het restaurant De Brink? 

Bewoners mogen (zonder hun bezoek, familie/naasten) koffie drinken in De Brink en kunnen er de maaltijd gebruiken, zolang er zitplekken vrij zijn. Bewoners van De Lorenborch en Groote Bueren kunnen in De Brink koffie drinken, zonder bezoek. De Brink is geopend van 09.00-21.00 uur.
De Brink is momenteel gesloten voor medewerkers, familie/naasten van bewoners en ander bezoek. De dagbestedingsgroepen kunnen per 1 juli wel weer terecht in De Brink. Een deel van de ruimte is hiervoor gereserveerd. 

Worden locaties extra schoongemaakt? 

De medewerkers huishouding/woonplezier hebben extra schoonmaakinstructies gekregen. Daarnaast wordt er extra tijd en energie gestoken in het schoonmaken van handcontactpunten zoals lichtknoppen, deurkrukken, trapleuningen, kranen en liftknoppen. 

Kunnen nieuwe bewoners komen wonen? 

Nieuwe bewoners kunnen wel komen wonen. Er worden op dit moment in principe geen rondleiding verzorgd voor nieuwe bewoners. De spreekuren van het Adviespunt gaan alleen telefonisch door.

Wijkverpleging    

Krijg ik nog wijkverpleging?    

Jazeker. Nu het virus wat meer onder controle is verlenen we onze zorg weer zoals normaal. Mocht de situatie onverhoopt toch veranderen, dan kan het zo zijn dat we weer verschillende maatregelen in moeten zetten. Ook de zomerperiode, waarin de krapte op de arbeidsmarkt jaarlijks sowieso extra voelbaar is, kan consequenties hebben voor de zorg. U ontvangt hierover persoonlijk verdere informatie. 

Word ik verzorgd door mijn eigen zorgmedewerker en op hetzelfde tijdstip als ik gewend ben?  

We organiseren onze zorgverlening op dit moment soms anders, ook vanwege de zomerperiode. Dat kan betekenen dat u andere gezichten ziet en/of op andere tijden wordt geholpen. Wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent hoort u van onze medewerker die bij u de zorg verleent.  

Ik ben besmet met het coronavirus, word ik nog geholpen?  

Vanzelfsprekend ondersteunen wij ook klanten die onverhoopt besmet zijn met het corona-virus. Wanneer u besmet bent met het corona-virus hanteren wij de daarvoor geldende richtlijnen. Het kan wel zijn dat u dan op een ander tijdstip dan u gewend bent wordt geholpen of door andere medewerkers

Word ik niet besmet als zorgmedewerkers iemand verzorgen met Corona?  

Het is goed voor u om te weten dat wij alle voorzorgsmaatregel treffen om onze zorg zo goed mogelijk te blijven leveren. Bij klanten die besmet zijn met het corona-virus zal het zorgteam altijd met beschermende materialen werken. Die beschermende maatregelen blijft het zorgteam gebruiken zolang dit volgens de richtlijnen voorgeschreven wordt.     

Wat doet de Posten als een klant mogelijk besmet is? 

Als u corona-gerelateerde klachten heeft, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of het landelijke nummer van de GGD. Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek dat daarop volgt. Informeer uw zorgteam over de uitslag hiervan. Tijdens de periode dat u wacht op de uitslag nemen wij tijdens de zorgmomenten de daarvoor de beschermende maatregelen in acht. 

Casemanagement dementie 
Komt mijn casemanager dementie nog langs? 
Jazeker. De casemanager gaat het fysieke contact wel beperken en biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal thuis worden gegeven. De casemanager stemt dit graag samen met u af. 

Wijzigt er iets tijdens een contactmoment thuis? 
Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht.  Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we voldoende afstand. Voor de casemanager geldt dat zij bij verkoudheid en/of hoesten, en/of kortademigheid EN koorts (is >38 graden) thuisblijft. Bij alleen verkoudheid en/of hoesten is er geen reden om thuis te blijven. Hiermee volgen we de richtlijn van het RIVM. 

Wanneer moet ik als klant/mantelzorger een fysiek moment afzeggen 
Bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of heeft u griep? Dan vragen wij u om het contactmoment af te zeggen. 

Dagbesteding / dagbehandeling  

Kan ik nog naar een dagbesteding/dagbehandeling? 

De dagbesteding en dagbehandeling is weer geopend voor deelnemers die dat willen, met een aangepaste groepsgrootte, mits zij geen corona-gerelateerde klachten hebben. 

Vrijwilligers en leveranciers en andere bezoekers

Mogen vrijwilligers nog steeds hun werkzaamheden doen bij de Posten? 

De vrijwilligerscoördinatoren maken met alle vrijwilligers persoonlijk de afspraken over de hervatting van het vrijwilligerswerk waar dat mogelijk is. Sommige activiteiten waar vrijwilligers zich voor inzetten, zijn nog niet weer opgestart. Zij moeten dus helaas nog even geduld hebben of zetten zich tijdelijk in op een andere plek in de organisatie. Anderen kiezen er om persoonlijke redenen voor om nog niet te komen, en dat begrijpen en respecteren we.

Zijn leveranciers welkom bij de Posten? 

Leveranciers zijn niet welkom op de afdelingen, maar moeten hun goederen afleveren bij de hoofdingang van de Posten. 

Andere bezoekers

Externe behandelaren zoals het inloopspreekuur van Beter Horen, maar ook bijvoorbeeld de kapster aan huis zijn vanaf 1 juli weer welkom. Ook zij moeten zich bij binnenkomst en vertrek registreren. Voor hen geldt dat zij 1,5 meter afstand in acht moeten nemen, hun handen moeten desinfecteren en een mondneusmasker moeten dragen als zij langdurig (klant)contact binnen 1,5 meter hebben. Ook vragen we hen om bij vertrek een lijst aan te leveren waarop staat bij welke bewoners zij zijn geweest. Zij ontvangen hierover bij binnenkomst meer informatie.
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E