Tafel van Marcelis

Gedachtengoed van Willem Marcelis

'Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk ik dat ik het wel kan', zo citeerde  Willem Marcelis (de in 2016 overleden directeur van de Posten), Pippi Langkous.  Het was zijn droom er voor te zorgen dat de Posten  onderdeel is van de wijk en dat de wijk onderdeel is van de Posten.  Een centrale plek voor en door cliënten, wijkbewoners, professionals en vrijwilligers.

Om dit gedachtengoed van Willem Marcelis voor de Posten en de wijk te laten voortbestaan en verder tot bloei te laten komen hebben de Enschedese wethouders Jurgen van Houdt en  Jeroen Hatenboer het initiatief genomen tot oprichting van de Tafel van Marcelis. Zo'n 80 Fakkeldragers van dit gedachtegoed organiseren verschillende activiteiten in de wijk waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan initiatieven voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing, met als doel dat zij zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Alle activiteiten zijn gericht op:

 Tafel van Marcelis  Kansen creëren voor mensen met lagere inkomens.
 Tafel van Marcelis Motiveren/stimuleren van de jeugd om het te betrekken bij de wijk. 
 Tafel van Marcelis Ontmoetingen van wijkbewoners in het kader van welzijn en verbinding.
 Tafel van Marcelis Het stimuleren van zoveel mogelijk regie over het eigen leven.

 

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E