Feest van Verbinding

een initiatief van de Tafel van Marcelis

Op 20 mei staat er iets bijzonders te gebeuren in Enschede-Zuid. Dan vindt het Feest van Verbinding plaats in de straten tussen kinderboerderij De Wesseler en de Posten. Tijdens dit feest van en voor wijkbewoners krijgen alle belangrijke activiteiten en sleutelfiguren in de wijk een podium.  

Tafel van Marcelis
Het Feest van Verbinding sluit aan bij het gedachtegoed van Willem Marcelis, de vorig jaar overleden directeur van de Posten. Het was zijn droom de Posten onderdeel te maken van de wijk en andersom. 

Het Feest van Verbinding
De mooie initiatieven in de wijk worden op 20 mei in het zonnetje gezet, samen met mensen uit de wijk. Hoe gaat het feest eruit zien? Te denken valt aan activiteiten op het gebied van sport (competities, demonstraties), natuur (een picknick in het park), cultuur (gedichtenwedstrijd, een zangkoor), kinderen (springkussens, kleedjesmarkt), kansen voor de wijk (banenmarkt, stichtingen die vrijwilligers zoeken) en het Schaapscheerdersfeest bij de kinderboerderij.  Het programma wordt bekend gemaakt via de Facebookpagina Feest van Verbinding en via de mis nixx-app (gratis te downloaden in de apple store en via google play).

Als het weer een beetje meewerkt belooft het een onvergetelijk Feest van Verbinding te worden! U komt toch ook?

Feest van Verbinding

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E