Coronavirus - informatie voor familie

Hieronder vindt u informatie over de actuele maatregelen in verband met het coronavirus binnen de Posten. 

Bezoek

Als er één ding is dat we hebben geleerd van de eerste fase van de coronapandemie, dan is het wel hoe belangrijk persoonlijke ontmoetingen met geliefden zijn. Dat geldt voor ons allemaal, maar vooral voor de ouderen die in de Posten en op Erve Leppink wonen. U bent dan ook van harte welkom om uw naaste te komen bezoeken. Het stijgend aantal mensen met corona, buiten maar ook binnen onze muren, maakt dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. We moeten er samen voor zorgen dat we de woon- en werkomgeving in de Posten en Erve Leppink zo veilig mogelijk houden. Wij leven alle overheidsmaatregelen en hygiëneregels strikt na. Niet alleen op ons werk, maar ook privé.
Ook doen we er alles aan om het bezoek aan de bewoners van onze locaties mogelijk te blijven maken. Daarbij vragen we ook iets van u, als familie en naasten. Houdt u zich alstublieft aan onze bezoekregeling en alle coronamaatregelen. Wij raden het zeer dringend af om uw familielid of naaste op te halen voor een bezoek bij u thuis of ergens anders.
We realiseren ons heel goed wat we van u vragen. Maar we moeten echt samen de verantwoordelijkheid pakken om het coronavirus weer onder controle te krijgen. U mag vertrouwen op onze inzet voor uw naaste. Wij rekenen ook op u!

Op bezoek in de Posten of op Erve Leppink

Elk bezoek moet via ons digitale reserveringssysteem worden gepland. Daarmee voldoen we aan de eisen van een bezoekersregistratie voor het geval er een bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd. Alle eerste contactpersonen hebben een e-mail of brief ontvangen met uitleg over dit reserveringssysteem.  Alles wat u moet weten aan een bezoek over de Posten of Erve Leppink, zoals de bezoektijden, vindt u op de webpagina Bezoekregeling >>

Extra voorzorgsmaatregelen

In ieder geval tot 1 november zijn de volgende extra maatregelen van kracht:

Mondkapjes

Voor iedereen geldt het dringende advies: draag in alle openbare ruimten van de Posten een mondkapje. Als men gaat zitten op een vaste zitplaats waarbij de 1,5 meter afstand gegarandeerd is, is een mondkapje niet nodig. Met dit advies sluiten we aan bij het landelijke beleid en bieden we iedereen duidelijkheid. 
Bewoners die een mondkapje willen dragen als zij buiten hun eigen appartement door het gebouw lopen, maar dit zelf niet in hun bezit hebben, kunnen daarvoor terecht bij onze zorgmedewerkers.

Restaurant De Brink

Met onmiddellijke ingang is De Brink uitsluitend toegankelijk voor bewoners van de Posten, De Lorenborch en Groote Bueren, dus zonder hun bezoek/familie/naasten. Momenteel mogen steeds maximaal 30 gasten tegelijk aanwezig zijn in De Brink.

Testen en bron- en contactonderzoek

Natuurlijk zijn onze medewerkers alert op symptomen van het coronavirus bij bewoners en bij zichzelf. We hebben in de Posten dagelijks de mogelijkheid om bewoners en medewerkers met corona-gerelateerde klachten te testen. In geval van een positief geteste bewoner voeren wij in de Posten zelf het bron- en contactonderzoek uit. Als een medewerker positief wordt getest, brengen we alle nauwe contacten met collega’s en bewoners in kaart. Zo hebben we snel in beeld wie risico loopt en nemen we meteen passende maatregelen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Actuele situatie

Enkele afdelingen van de Posten zijn in quarantaine in verband met corona-besmettingen. Gedurende deze quarantaine is bezoek mondjesmaat of niet mogelijk, afhankelijk van welke afdeling het betreft. Bewoners van deze afdelingen kunnen helaas de afdeling niet verlaten, ook niet voor een wandeling naar buiten. Zieke bewoners verblijven in isolatie in hun appartement en worden volgens protocol verzorgd en verpleegd. Dat betekent dat zij alleen bezocht worden door een vaste ploeg van zorgmedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Medewerkers dragen beschermende kleding als zij naar deze bewoners toegaan. De eerste contactpersonen van de betreffende bewoners en afdelingen zijn uiteraard meteen geïnformeerd. Ook bij enkele medewerkers van de Posten is er helaas sprake van een bevestigde coronabesmetting. Zij blijven thuis totdat zij 72 uur klachtenvrij zijn.

Verder wijzen we u graag op het volgende:

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E