Valpoli

Bij angst om te vallen of als u gevallen bent

De Valpoli van de Posten is bedoeld voor senioren die gevallen zijn en voor hen die angst hebben om te vallen. Samen brengen we de risicofactoren in kaart. U krijgt advies om de kans op vallen te verkleinen.

Verwijzing naar de Valpoli

Senioren die gevallen zijn of angst hebben om te vallen kunnen bij de Valpoli van de Posten terecht. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig. Hulpverleners kunnen patiënten doorverwijzen als zij hun patiënt valgevaarlijk achten of als er bij de patiënt angst bestaat om te vallen.

Het onderzoek en de uitslag

Het onderzoek wordt gedaan in de Posten door een team van deskundigen:

  • geriatrie fysiotherapeut
  • geriatrie verpleegkundige
  • ergotherapeut
  • verpleegkundig specialist

Nadat alle deskundigen u gezien hebben nemen zij samen met de specialist ouderengeneeskunde de bevindingen door. Hierna gaat de verpleegkundig specialist of de geriatrie verpleegkundige met u in gesprek over deze uitkomsten.

Begeleiding tijdens het onderzoek

Indien u het prettig vindt kunt u zich tijdens het onderzoek laten begeleiden door bijvoorbeeld een partner, mantelzorger, familielid. Uw begeleider zal niet bij alle onderzoeken aanwezig kunnen zijn.

Vergoeding bezoek Valpoli

Uw bezoek aan de Valpoli wordt in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan wel zijn dat u een eigen risico moet betalen. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met uw verzekeraar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de Valpoli? Neem gerust contact op met ons Adviespunt. De medewerkers van het Adviespunt zijn u graag behulpzaam van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. de Posten Adviespunt is gevestigd in de Posten: De Posten 135 7544 LR Enschede Telefoon 053 - 4 753 800 E-mail adviespunt@deposten.nl


Zorgkaart Nederland


Links | Sitemap | DisclaimerContact |  T 053 - 4753 753 | E