Tevredenheid cliënten de Posten in beeld

Mooie resultaten

Om de cliënt centraal te kunnen stellen tijdens de zorg- en dienstverlening voeren wij periodiek een meting uit naar de tevredenheid en verwachtingen van onze cliënten. De uitkomsten van deze meting gebruiken wij om onze zorg- en dienstverlening doorlopend te verbeteren.

Tijdens het meest recente tevredenheidonderzoek (2015) zijn cliënten onder andere gevraagd naar hun mening over de ervaren inspraak, bejegening, informatievoorziening, kwaliteit van personeel en ervaring met de lichamelijke verzorging. Onderstaande gemiddelde rapportcijfers zijn behaald.

Woonzorg: 8,2
Psychogeriatrische zorg: 8,0
Thuiszorg: 8,1

Op de vraag in hoeverre cliënten de Posten zouden aanbevelen aan familie en vrienden (NPS-score) zijn de volgende gemiddelde cijfers behaald.

Woonzorg: 8,1
Psychogeriatrische zorg: 8,2
Thuiszorg: 8,7

 

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E