Reglement

Vertrouwen in elkaar voor de toekomst

Middels het Reglement spreken de Posten en de Cliëntenraad het vertrouwen in elkaar uit voor de toekomst. Het Reglement beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Cliëntenraad van de Posten, hoe de Posten en de Cliëntenraad zich tot elkaar verhouden en de wijze van werken binnen de overlegvergaderingen.

Feitelijk is het Reglement een bevestiging van de belangrijke positie die het werk van de Cliëntenraad als belangenbehartiger heeft. Het onderlinge respect en de gelijkwaardigheid in relaties is mede gebaseerd op een goed georganiseerde medezeggenschap ten aanzien van alle facetten van het instellingsbeleid. De kwaliteit van de dienstverlening wordt hierdoor mede bepaald.

Reglement CR (versie 2 0)

<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E