Reglement Cliëntenraad de Posten

Vertrouwen in elkaar voor de toekomst

Met het Reglement spreken de Posten en de Cliëntenraad het vertrouwen in elkaar uit voor de toekomst. Het Reglement beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Cliëntenraad van de Posten, hoe de Posten en de Cliëntenraad zich tot elkaar verhouden en de wijze van werken binnen de overlegvergaderingen.

Feitelijk is het Reglement een bevestiging van de belangrijke positie die het werk van de Cliëntenraad als belangenbehartiger heeft. Het onderlinge respect en de gelijkwaardigheid in relaties is mede gebaseerd op een goed georganiseerde medezeggenschap ten aanzien van alle facetten van het instellingsbeleid. De kwaliteit van de dienstverlening wordt hierdoor mede bepaald.

Lees het Reglement van de Cliëntenraad van de Posten (versie 2 0) >>

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E