Opening Noabers-punt in Het Veldhof

De Posten opent tweede Noabers-punt in Het Veldhof

Op maandag 8 april heeft de Posten een tweede Noabers-punt geopend op de eerste etage van het Veldhof aan de Veldhoflanden 64 in Enschede. Het Noabers-punt is een gezellige huiskamer, waar zelfstandig wonende ouderen uit de wijk Stroinkslanden onder begeleiding van medewerkers en vrijwilligers van de Posten bij elkaar kunnen komen om andere mensen te ontmoeten in een huiselijke omgeving. De koffie en thee staan er klaar en de bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten of gewoon gezellig een praatje maken.  

Structuur en daginvulling
Het nieuwe Noabers-punt is er voor zelfstandig wonende ouderen, die behoefte hebben aan structuur en een leuke invulling van de dag, of wat vergeetachtig worden en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken of behoefte hebben aan contact met anderen.
Naast het gezelligheidsaspect verzorgen de medewerkers en vrijwilligers van de Posten activiteiten om het geheugen te trainen, bijvoorbeeld door middel van een quiz, zijn er creatieve en muzikale activiteiten of beweegactiviteiten.

Verwijziging en openingstijden Noaberpunt het Veldhof
Wie wil komen kennismaken kan gewoon een keer langs komen. De wijkverpleegkundige, het wijkteam gemeente Enschede en de huisarts bekijken dan of zij een verwijzing kunnen afgeven. Het Noabers-punt is geopend op maandag van 09.30-11.30 uur, ’s woensdags van 13.00-15.30 uur en ‘s vrijdags van 09.30-11.30 uur.

Vrijwilliger worden?
Overigens is de Posten ook nog op zoek naar extra vrijwilligers voor het nieuwe Noabers-punt.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen via telefoon 053-4753753 of een mail sturen naar denoabers@deposten.nl

 
<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E