Uw mening

De missie van de Posten is dat wij ons, samen met u en uw naasten, inzetten voor uw woon- en leefplezier. Om zo goed mogelijk te kunnen bijdragen aan uw welzijn, is het belangrijk voor ons te weten hoe tevreden u bent en wat u graag anders of beter zou zien. We gaan daarover graag met u in gesprek.

Klanttevredenheid meten

Eén van de graadmeters is de vraag of u de Posten zou aanbevelen bij familie of vrienden. Door dit jaarlijks aan al onze klanten te vragen en de scores te verzamelen krijgen we de zg. Net Promotor Score (NPS). Zo krijgen we al een goed beeld van de klanttevredenheid.

Om echt te kunnen leren van uw mening en ervaringen, hebben we binnen ons Kwaliteitskompas een meetinstrument ontwikkeld. Dit is een korte vragenlijst klanttevredenheid, die onderdeel is van uw klantdossier. Minimaal eens per halfjaar gaan onze zorgmedewerkers met u of met uw naasten in gesprek over de vragen: waar bent u tevreden over en wat zou u willen verbeteren? Deze gegevens gebruiken zij bij het voorbereiden van het MDO (MultiDisciplinair Overleg), waarin we uw zorg en behandeling evalueren. Zo kunnen zij steeds goed inspelen op uw persoonlijke wensen.

Ook worden de gegevens uit deze tevredenheidsmeting in het klantdossier verwerkt. Door deze gegevens van alle klanten te verzamelen en te analyseren, kunnen we op team- en organisatieniveau leren en verbeteren.

In 2019 gaan we evalueren of ons meetinstrument voor de klanttevredenheidsmeting de informatie oplevert die wij nodig hebben om te blijven leren en verbeteren.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de onafhankelijke website van de Patiëntenfederatie Nederland, waar mensen kun ervaringen met de zorg kunnen delen. Ook u kunt hier een waardering achterlaten over de Posten, en wij nodigen u van harte uit dit te doen. Het geeft ons waardevolle informatie die ons helpt continu te leren en te verbeteren. U kunt o.a. uw mening geven over het nakomen van afspraken, de accommodatie, over hoe onze medewerkers met u omgaan en over de kwaliteit van de zorg, verpleging en behandeling. Ook is er ruimte voor een persoonlijke toelichting.

In 2018 heeft de Posten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via telefoonteams van de Patiëntenfederatie de ervaringen van klanten en mantelzorgers te inventariseren voor Zorgkaart. De trends zijn door onze kwaliteitscoaches geanalyseerd. Gebleken is o.a. dat meerdere klanten het gebouw op de hoofdlocatie van de Posten verouderd vinden. De bouwplannen <<LINK Basisvoorzieningen>> van de Posten zullen daar verandering in brengen. Ook leren we uit de reacties op Zorgkaart hoe belangrijk mensen het vinden dat de zorg door vertrouwde medewerkers wordt verleend. In 2018 hebben wij dan ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van de werkroosters, het aanstellen van extra medewerkers en het begeleiden en voorkomen van ziekteverzuim. Het resultaat is dat klanten en medewerkers eind 2018 aangeven meer rust en aandacht te ervaren.

Bent u benieuwd hoe anderen de Posten waarderen? Of wilt u zelf een waardering achterlaten?

Kijk dan op Zorgkaart Nederland >>

Meer onderwerpen uit ons kwaliteitsplan:

 Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Leren en verbeteren

Visie en leiderschap

Onze professionals

Basisvoorzieningen

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslag

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E