Basisvoorzieningen

Alle basisvoorwaarden die uw kwaliteit van leven indirect ondersteunen moeten binnen de Posten goed op orde zijn. Daar wilt u als klant of mantelzorger op kunnen vertrouwen. Maar ook voor onze zorgprofessionals is dat van belang, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun kerntaak: u kwalitatief goede zorg en dienstverlening en een plezierige, zinvolle dag bieden.

Gebouwen en omgeving

Al langere tijd bestaat de wens om de hoofdlocatie van de Posten, die dateert uit 1972, te moderniseren. De periode 2017-2018 is benut voor het verzamelen van informatie en het in beeld brengen van de eisen, wensen en ontwikkelingen. De contouren van de nieuwe woonvisie zijn beschreven. We willen een gebouw dat méér is dan een traditioneel verpleeghuis. We geloven erin dat mensen ondanks fysieke, emotionele en sociale uitdagingen een plezierig en zinvol leven kunnen leiden op een plek waar zij zichzelf kunnen zijn. Een leefomgeving waar ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling. Waar mensen met fysieke ongemakken of geheugenproblematiek gewoon onderdeel zijn van de samenleving. En waar ook wijkbewoners welkom zijn om gebruik te maken van de voorzieningen. De bouwplannen voor de Posten krijgen vorm op basis van deze visie en in samenwerking met partijen die onze visie delen.

Uiteraard blijft er ook aandacht voor het onderhoud en beheer van het bestaande gebouw. Zo zijn in het restaurant De Brink de vloer, het meubilair en de verlichting vervangen. De binnentuin is deels opnieuw aangelegd: klanten en bezoekers kunnen hier genieten van bloemen, een pluktuin en allerlei dieren. Voor de komende jaren is budget gereserveerd om waar nodig het interieur op te knappen.

De tweede locatie van de Posten is het in 2015 geopende, landelijk gelegen Erve Leppink. Hier zijn de huiskamers uitgebreid om meer leefruimte te creëren en wordt de buitenruimte steeds verder verfraaid.

Technologie

Technologische voorzieningen zoals ICT, domotica en e-health zijn van cruciaal belang om u kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. We stimuleren medewerkers om op de hoogte te blijven van technologische vernieuwingen die onze zorg- en dienstverlening efficiënter, veiliger of klantvriendelijker maken. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt gaat onze interesse in het bijzonder uit naar arbeidsbesparende innovaties. Maar ook laten we onze klanten graag profiteren van nieuwe technologieën die de zelfredzaamheid vergroten. In de nieuwe woonvisie van de Posten streven we ernaar onze klanten met dementie optimale vrijheid te laten ervaren op basis van het principe “vrijheid in veiligheid”. Technologie en domotica zullen in de bouwplannen dan ook een belangrijke aandachtspunten zijn.

Materialen en hulpmiddelen

Om u optimale kwaliteit van zorg te kunnen verlenen, maken onze professionals gebruik van hulpmiddelen en materialen. Het beheer, de distributie en het onderhoud hiervan is in handen van een hulpmiddelenbeheerder. Door een goede coördinatie en duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden zorgen we ervoor dat materialen en hulpmiddelen steeds in voldoende aantallen en in goede staat beschikbaar zijn voor onze klanten en zorgprofessionals.

Veilig en gastvrij

De Posten biedt u een gastvrije, veilige en schone woonomgeving waar u zich thuis voelt en waar bezoekers welkom zijn. Diverse faciliteiten en services staan tot uw beschikking, variërend van een restaurant en een receptie tot een reisbureau en een fysiotherapiepraktijk. Ook in ten behoeve van de hygiëne en veiligheid beschikt de Posten over de vereiste voorzieningen, systemen en deskundige professionals om ervoor te zorgen dat deze basisvoorwaarden goed geregeld zijn. Om ook op deze vlakken nog beter bij te dragen aan uw persoonlijke levenskwaliteit zal de komende jaren veel aandacht uitgaan naar services en hospitality.

Financiën en administratieve organisatie

De Posten is een financieel gezonde organisatie en wil dat ook graag blijven. Dat is van belang voor de continuïteit en de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Daarom werken wij jaarlijks met een begroting, deelbudgetten en jaarplannen per organisatieonderdeel en per team. Door op alle niveaus per kwartaal de voortgang te bewaken, zorgen we er samen voor dat we onze doelen bereiken en dat onze inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk in balans blijven. Verschillende ICT-systemen helpen ons in deze beleidscyclus.

Samenwerking

De Posten kent tal van samenwerkingsvormen die zijn vastgelegd in overeenkomsten. Te denken valt aan de samenwerking met financiers, leveranciers, overheidsinstanties, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties, collega-zorginstellingen en andere strategische/operationele samenwerkingspartners. Om te bouwen aan een netwerk dat voorziet in een breed dienstverleningsaanbod voor wijkbewoners zal de Posten in de toekomst actief op zoek gaan naar samenwerking met partners die onze visie delen.

Meer onderwerpen uit ons kwaliteitsplan:

Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Leren en verbeteren

Visie en leiderschap

Onze professionals

Klanttevredenheid... uw mening!

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslag


<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E