Onze professionals

Als klant van de Posten heeft u dagelijks met hen te maken: onze professionals. Hoe zij hun werk doen bepaalt in belangrijke mate hoe u de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening ervaart. Daarom zetten we behalve u als klant óók onze medewerkers centraal. We zijn ervan overtuigd dat werkplezier en kwaliteit hand in hand gaan. Tevreden medewerkers die trots zijn op hun werk hebben vaker tevreden klanten. We investeren dus niet alleen in vakmanschap, maar ook in werkplezier.  

Woonzorg professionals

Wanneer u in de Posten woont, krijgt u zorg en ondersteuning van een zorgteam. Zo’n team bestaat uit verzorgenden IG, verpleegkundigen, helpenden, afdelingsassistenten en activiteitenbegeleiders. Omdat de Posten een erkend leerbedrijf is, werken er ook leerlingen en stagiaires in de zorgteams. Ieder zorgteam bestaat voor ten minste 65% uit verzorgenden. Nu we merken dat de zorgvraag in onze Woonzorg teams steeds complexer wordt, streven we naar het vergroten van de deskundigheid door meer verpleegkundigen aan te stellen en door nauw samen te werken met de professionals van ons behandelteam. Zo zijn er op alle niveaus en deskundigheidsgebieden steeds voldoende medewerkers beschikbaar om aan uw zorg- en ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Daarmee voldoet de Posten aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ten aanzien van specifieke kennis en vaardigheden.

Aandacht, veiligheid en sfeer

In de Posten willen we dat welzijn en welbevinden steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel worden van ons zorg- en ondersteuningsaanbod. Dit past in ons streven naar een fijne leefomgeving voor onze klanten waarin ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling.

In 2017 en 2018 hebben wij bewust geïnvesteerd in het aanstellen van extra afdelingsassistenten, die zorgen voor meer persoonlijke aandacht, veiligheid en sfeer in de huiskamers. Hun aanwezigheid zorgt er ook voor dat er altijd twee zorgmedewerkers beschikbaar zijn voor intensieve zorg. De adviseur Welzijn speelt een belangrijke rol in het welzijnsaanbod. Zij biedt de zorgteams handvatten, ideeën, kennis en competenties waarmee zij u als klant een plezierige en zinvolle dag kunnen laten ervaren.

Strategische Personeels Planning

Als werkgever staat de Posten voor de opgave om ervoor te zorgen dat we steeds voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De vergrijzing, de toegenomen complexiteit van zorg en de krappe arbeidsmarkt maken dit een spannende uitdaging. Onze Strategische Personeels Planning (SPP) helpt ons daarbij met speerpunten op het gebied van Boeien & (ver)binden & behouden, Leren & Ontwikkelen en Gezondheidsmanagement.

Personeelssamenstelling in cijfers

Meer onderwerpen uit ons kwaliteitsplan:

Een fijn leven

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Leren en verbeteren

Visie en leiderschap

Basisvoorzieningen

Klanttevredenheid... uw mening!

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslag

     

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E