Een fijn leven

U woont in de Posten, u krijgt zorg van ons of u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen. Dan bent (of wordt) u onze cliënt, bewoner, zorgvrager… wij kiezen voor de benaming “klant”, omdat die voor ons nabijheid en keuzevrijheid vertegenwoordigt. Maar op de allereerste plaats bent u voor ons mens. Net als wij zelf overigens. Als mens hebben we allemaal onze eigen verhalen, gevoelens, gewoontes en behoeftes. Dat bindt ons en tegelijkertijd maakt het ieder van ons bijzonder. 

U bevindt zich in een fase van uw leven waarin u fysieke, emotionele en sociale uitdagingen tegenkomt. Wij zijn er om u daarbij tot steun te zijn. We wensen u toe dat u zelf uw eigen pad kunt blijven uitstippelen en een fijn leven kunt leiden. Dat bepaalt de rol die we voor onszelf zien: we zijn niet alleen professioneel zorgverlener, maar ook goede buur, gesprekspartner en raadgever. We helpen u om te gaan met uw uitdagingen en zelf te bepalen wat u nodig heeft voor een fijn en zinvol leven.

We willen u daarom graag kennen. En als er mensen om u heen zijn die u dierbaar zijn, leren we hen ook graag kennen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat u uw leven zoveel mogelijk kunt blijven leiden zoals u dat prettig vindt; een leven waarin er ruimte is voor plezier, vreugde en verdriet, maar ook voor kwetsbaarheid en ontroering.

Uw verhaal

Uw levensverhaal is een belangrijk onderdeel van uw klantdossier. Wij gebruiken een ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) waarin we uw persoonlijke en zorggegevens digitaal vastleggen. Bij het eerste contact informeren onze zorgprofessionals naar gebeurtenissen, mensen, gewoontes en andere dingen die van belang zijn of waren in uw leven. Door middel van uw levensverhaal leren onze zorgmedewerkers u kennen en begrijpen.

Een ander belangrijk onderdeel van uw klantdossier is uw zorgplan. Daarin noteren onze  zorgprofessionals de afspraken die zij met u hebben gemaakt over uw zorg en behandeling.
Uw zorgplan ondersteunt onze zorgprofessionals bij het methodisch werken. Daarbij draait het om:

  • Positieve gezondheid: we gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Wat kunt u zelf en wat maakt uw dag de moeite waard? Hoe kunnen we u ondersteunen? Onze afspraken daarover leggen we in duidelijk omschreven doelen vast in het zorgplan.

  • Eigen regie en maatwerk: het is uw klantdossier en uw persoonlijke wensen en behoeften staan centraal. Ieder halfjaar, en indien nodig of gewenst vaker, evalueren we de afspraken met u en uw mantelzorger. Zo zorgen we ervoor dat uw zorgplan steeds blijft aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen.

  • Verbinding: onze zorgprofessionals en behandelaars rapporteren snel, gemakkelijk en gestructureerd in het klantdossier. Het dossier is op ieder moment via Carenzorgt.nl  te raadplegen door uzelf en, indien u toestemming geeft, door uw mantelzorgers. We rapporteren overigens alleen wat noodzakelijk of bijzonder is, om zoveel mogelijk tijd en aandacht aan onze klanten te kunnen geven.

Onze zorgprofessionals

Onze zorgmedewerkers zijn een vertrouwd aanspreekpunt voor u en uw naasten. Met vragen, wensen of zorgen kunt u bij hen terecht. Zij werken in kleine teams en zijn goed op de hoogte van uw situatie. Zij werken samen met het behandelteam van de Posten, dat o.a. bestaat uit diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en psychologen (zie behandelteam). Alle professionals die betrokken zijn bij uw zorg en behandeling spreken hierover minimaal eens per halfjaar tijdens het zogenaamde MDO (multidisciplinair overleg).
Behalve professionals ontmoet u ook veel vrijwilligers  die zich belangeloos inzetten om u een zinvolle dag te bezorgen (zie vrijwilligers).

De overige thema's uit ons kwaliteitsplan:  

Uw woon- en leefplezier

Uw veiligheid

Leren en verbeteren

Visie en leiderschap

Onze professionals

Basisvoorzieningen

Klanttevredenheid... uw mening!

Verbeterdoelen kwaliteit 2019

Kwaliteitsverslag

 

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E