Logeerbedden voor palliatieve zorg

Waken bij een dierbare

Op vrijdag 6 april vond de ‘overhandiging’ plaats van twee logeerbedden voor de palliatieve zorg binnen de Posten. De bedden zijn bedoeld voor familieleden en naasten die tijdens de stervensfase bij hun dierbare willen waken.

De Posten heeft veel aandacht voor palliatieve zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden van de Posten worden hier speciaal voor opgeleid, enerzijds om zo goed mogelijke verzorging te kunnen bieden aan de cliënt in de laatste levensdagen en anderzijds om familieleden en naasten te ondersteunen in het proces van afscheid nemen en waken. Verpleegkundige Henny Keekstra heeft het zelfs tot haar missie gemaakt om palliatieve zorg binnen de Posten goed te faciliteren. “Iedereen die hier komt waken over een dierbare tijdens de laatste levensfase, ontvangt een luxe toilettas met verzorgingsproducten en artikelen, om deze fase zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ook ontvangt men informatie over hoe om te gaan met een dierbare in de laatste levensfase en over het proces van rouwen en verliesverwerking. Dit wordt zeer gewaardeerd. Met de komst van de logeerbedden kunnen we familieleden en naasten de gelegenheid geven om de nacht nog samen met hun dierbare door te brengen. We zijn erg dankbaar voor deze mooie donatie van Vredehof.”

De donatie van de logeerbedden wordt bekostigd vanuit het donatiefonds van Vredehof. Dit fonds verstrekt donaties aan organisaties die zich bezig houden met de laatste levensfase en het overlijden van mensen. Algemeen directeur Pedro Swier ziet het als een investering in de kwaliteit van de branche. “Als je elkaar als ketenpartners weet te vinden, dan werk je samen aan de kwaliteit van de palliatieve zorg, in de fase waarin afscheid genomen wordt van het leven of van een dierbare. Dit verdient de best mogelijke zorg en aandacht. Het hoeft niet altijd om geld te gaan, het gaat ook om kennisuitwisseling, of elkaar faciliteren in dat proces.”

<

Zorgkaart Nederland
 


 


Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E