Samenstelling personeel

Bij de Posten zetten we de relatie cliënt-zorgmedewerker centraal. Het primair proces staat voorop, de wensen van de cliënten, hun familieleden en mantelzorgers zijn leidend. Wij stemmen onze ondersteuning af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënt. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. 

Wij werken met kleinschalige, zelforganiserende teams die hierop aansluiten. Zij vormen de ruggengraat van de Posten. Wij vertrouwen op het vakmanschap, de professionaliteit en de betrokkenheid van onze medewerkers. De zelforganiserende teams zijn verbonden aan de diensten Woonzorg, Thuiszorg en behandeling en de (bedrijfs)ondersteunende diensten. 

De teams van zorgprofessionals binnen Woonzorg bestaan uit verschillende disciplines (niveau 1 – 5), zoals verzorgenden IG/Eerst verantwoordelijke verzorgenden, verpleegkundigen, helpenden, afdelings-assistenten en activiteitenbegeleiders. Ook werken binnen deze teams diverse leerlingen verzorging en verpleging. Zo heeft elk team een goede verdeling in de deskundigheidsmix. 

Samenstelling personeel  Samenstelling personeel

<

Logo Zorgkaart Nederland
 


Logo Zorgschakel Enschede
Logo KIWA ISO 9001
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E