Samenstelling personeel

Bij de Posten zetten we de relatie cliënt-zorgmedewerker centraal. Het primair proces staat voorop, de wensen van de cliënten, hun familieleden en mantelzorgers zijn leidend. Wij stemmen onze ondersteuning af op de mogelijkheden en wensen van onze cliënt. Daarbij zijn ook familie en mantelzorgers gelijkwaardige partners. Een relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen is van essentieel belang om te zorgen dat de cliënt zich veilig en thuis voelt. 

Wij werken met kleinschalige, zelforganiserende teams die hierop aansluiten. Zij vormen de ruggengraat van de Posten. Wij vertrouwen op het vakmanschap, de professionaliteit en de betrokkenheid van onze medewerkers. De zelforganiserende teams zijn verbonden aan de diensten Woonzorg, Thuiszorg en behandeling en de (bedrijfs)ondersteunende diensten. 

De teams van zorgprofessionals binnen Woonzorg bestaan uit verschillende disciplines (niveau 1 – 5), zoals verzorgenden IG/Eerst verantwoordelijke verzorgenden, verpleegkundigen, helpenden, afdelings-assistenten en activiteitenbegeleiders. Ook werken binnen deze teams diverse leerlingen verzorging en verpleging. Zo heeft elk team een goede verdeling in de deskundigheidsmix. 

Verdeling functiemix totaal zorgfuncties (Woonzorg en Thuiszorg)
Functie FTE %
Verzorgende IG/ EVV-er 139,87 51,93%
Leerling Verzorgende IG 8,5 3.16%
Verpleegkundige niv. 4 27,90 10.36%
Verpleegkundige niv. 5 8.91 3.31%
Leerling Verpleegkundige niv 4 9.51 3.53%
Leerling Verpleegkundige niv 5 2.39 0.88%
Helpende (Plus) 30.34 11.26%
Leerling Helpende 0.67 0.37%
Afdelingsassistent 24.95 9.26%
Activiteitenbegeleider 16.31 6.06%
Totaal Zorgfuncties 269,35 100%

peildatum 25 juni 2018

Verdeling functiemix zorgfuncties (Woonzorg)
Functie FTE %
Verzorgende IG/ EVV-er 108,59 51.80%
Leerling Verzorgende IG 8,42 4.02%
Verpleegkundige niv. 4 23.44 11.18%
Leerling Verpleegkundige niv 4 5.49 2.62%
Leerling Verpleegkundige niv 5 0.84 0.40%
Helpende (Plus) 28.5 13.60%
Leerling Helpende 0.67 0.31%
Afdelingsassistent 24.95 11.90%
Activiteitenbegeleider 8,69 4.15%
Totaal Zorgfuncties 209.63 100%

peildatum 25 juni 2018

Vanwege de toename van complexiteit van zorg streeft de Posten ernaar een naar verhouding hogere deskundigheidsmix in te zetten binnen Woonzorg. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met het multidisciplinaire behandelteam voor behoud of verbetering van de kwaliteit van leven van onze cliënten. In het behandelteam van de Posten werken uiteenlopende disciplines, zoals specialisten ouderengeneeskunde, ergo- en fysiotherapeuten, muziektherapeut en diëtist etc. 

Functiemix behandelteam
Functie FTE %
Specialist Ouderengeneeskunde 3.11 13.59%
Verpleegkundig specialist 0.83 3.63%
Verpleegkundig specialist in opleiding 0.89 4.37%
Diëtist 0.78 3.41%
Ergotherapeut 2.34 10.23%
Fysiotherapeut 7.11 31.06%
Logopedist 0.14 0.61%
(GZ) Psycholoog / Psych medewerker 3.12 13.63%
Maatschappelijk Werker 1.11 4.85%
Pedicure 1.47 6.42%
Muziektherapeut 0.77 3.36%
Administratief medewerker 0.33 1.44%
Bewegingsagoog 0.89 4.37%
Totaal Behandelteam 22.89 100%

Peildatum 25 juni 2018


Zorgkaart Nederland
 
Links | Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E